Informasjon om vår behandling av dine personopplysninger mv.

Vi er behandlingsansvarlig – hvordan kontakter du oss?

Profilageret ApS er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene vi har mottatt om deg. Du finner vår kontaktinformasjon nedenfor.

Profilageret ApS
Platinvej 61, 6000 Kolding
CVR-nr.: 35801685
Telefon: 70500365
E-postadresse: info@profilageret.dk

Formålet med vår behandling av personopplysninger.
Hvilke typer/kategorier informasjon og det rettslige grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger

Når du bruker nettstedet vårt, samler vi inn følgende personopplysninger:

Formål: Å samle inn data om våre besøkendes oppførsel på nettstedet vårt.
Hvilke typer personopplysninger behandler vi: IP-adresse, nettleser og enhetstype.

Lagring av dine personopplysninger:
På dette tidspunktet kan vi ikke si hvor lenge vi vil lagre dine personopplysninger.
Vi kan imidlertid informere deg om at vi vil fokusere på kun å lagre relevant informasjon for det aktuelle tidspunktet.

Når du handler hos oss, behandles følgende personopplysninger:
Formål:
Å kunne dokumentere og håndtere dine kjøp og forsendelser.
Hvilke typer personopplysninger behandler vi: Firmanavn, Bestillers navn, Adresse, Postnummer, By, E-postadresse og telefonnummer.

Lagring av dine personopplysninger:
Vi lagrer dine personopplysninger i 5 år, for å kunne dokumentere og ev håndtere reklamasjoner eller produktfeil.

Dersom du søker jobb hos oss, behandles følgende personopplysninger:
Formål:
Å kunne vurdere kandidatene og vurdere dem individuelt ut fra våre kriterier.
Hvilke typer personopplysninger behandler vi: Navn, adresse, postnummer, by, e-postadresse og telefonnummer.

Lagring av dine personopplysninger:
Vi lagrer dine personopplysninger i 3 måneder etter at den aktuelle kandidaten er ansatt. Dataene dine vil da bli slettet permanent.

Dine rettigheter

I følge personvernforordningen har du en rekke rettigheter i forhold til vår behandling av opplysninger om deg.
Hvis du ønsker å benytte deg av dine rettigheter, vennligst kontakt oss.

Rett til å se informasjon (rett til innsyn)
Du har rett til å få innsikt i informasjonen vi behandler om deg, samt en rekke tilleggsopplysninger.

Rett til retting (retting)
Du har rett til å få uriktige opplysninger om deg selv rettet.

Rett til sletting
I spesielle tilfeller har du rett til å få opplysninger om deg slettet før tidspunktet for vår normale generelle sletting inntreffer.

Rett til begrensning av behandlingen
I visse tilfeller har du rett til å få begrenset behandlingen av dine personopplysninger. Hvis du har rett til å få begrenset behandlingen, kan vi i fremtiden kun behandle opplysningene – bortsett fra lagring – med ditt samtykke, eller med det formål å etablere, hevde eller forsvare rettskrav eller for å beskytte en person eller viktige offentlige interesser.

Rett til å protestere
I visse tilfeller har du rett til å protestere mot vår eller lovlig behandling av dine personopplysninger.
Du kan også protestere mot behandlingen av dataene dine for direkte markedsføring.

Rett til å overføre informasjon (dataportabilitet)
I visse tilfeller har du rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format og til å få disse personopplysningene overført fra en behandlingsansvarlig til en annen uten hindring.
Du kan lese mer om dine rettigheter i Datatilsynets veiledning om rettigheter til registrerte personer, som du finner på www.datatilsynet.dk .

Klage til Datatilsynet
Du har rett til å sende inn en klage til det danske datatilsynet dersom du er misfornøyd med måten vi behandler dine personopplysninger på. Du finner Datatilsynets kontaktinformasjon på www.datatilsynet.dk.

Dokumentinformasjon
Dette er versjon 1.1 av Profilageret ApS sin personopplysningspolicy skrevet 1/5-2018.